3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Pályázati felhívás

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.08.30. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Város Önkormányzata felajánlja bérbeadásra a tulajdonát képező gyöngyösi 2935/23 hrsz. alatt felvett, természetben Gyöngyös, Karácsondi úton található, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1329 m2 nagyságú ingatlanát.

   

  Az ingatlan 1 év időtartamra bérelhető, bérleti díja: 84.000,- Ft + 27% ÁFA /hó.

  A terület a hatályban lévő Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007. (II.19.) és a hozzátartozó szabályozási tervek szerint Gip-1000,45/15,0T20 elnevezésű építési övezetben található. Az ingatlanon bármilyen épület elhelyezésére kizárólag a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodával történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16. 10.00 óra

  A pályázati tárgyalás időpontja és helye: 2019. szeptember 16. 11.00 óra

  Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoport

  3200 Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 19. sz. iroda

  A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

  Pályázati tudnivalók:

  1. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt. Tárgyalás nélkül történik a bérlő kiválasztása, ha csak egy érvényes pályázati ajánlat érkezett be.

  2. Az induló bérleti díj alatti ajánlat érvénytelen.

  3. Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt, a pályázati tárgyalásból önmagát kizárja.

  4. Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.

  5. Az általános jogszabályokon (Ptk., stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.

  6. A pályázatot zárt, címzetlen, feladót, más jelet nem tartalmazó borítékban, a bérleti díj összegének (Ft+Áfa/hó) megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.

  7. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  a) a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:

  a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,

  a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;

  b) a bérleti díj összegére tett ajánlatot,

  c) pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

  12. A pályázati tárgyalás szabályai:

  a) A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.

  b) A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.

  c) A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.

  d) A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb összegű ajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.

  e) A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök

  ismerteti a beérkezett pályázatokat,

  tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,

  felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.

  f) A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.

  További információ: Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoport: dr. Birizdó Éva 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 19. sz. iroda. Telefon: 37/510-309, Földháziné Majláth Ilona Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 20/1. sz. iroda. Telefon: 37/510-313.


  Közösségi funkciók