3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Pályázati felhívás nyugdíjas szervezetek számára

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.06.25. csütörtök
 
Utoljára módosítva: 2020-06-25 14:14
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Városi önkormányzat Képviselő-testülete
  pályázatot hirdet a Városban működő nyugdíjas szervezetek programjai és működésük támogatására

   

  Gyöngyös Városi Képviselő-testület értékesnek, egyben szükségesnek tartja a nyugdíjas szervezetek működését. Az időskorúak igényeinek megfelelő kulturális-, művészeti-, szabadidős-, és sport tevékenységek, elfoglaltságok szervezésében a szervezetek szerepvállalása nélkülözhetetlen.

  A pályázat célja a fenti tevékenységek, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatása mellett a nyugdíjas szervezeteknek nyújtott segítség abban is, hogy olyan tevékenységeket is végezhessenek, amelyeken keresztül a tagokat érintő fontos információkhoz való hozzájutás, a tájékozódás lehetőségét biztosítják, illetve lehetővé teszik az időskorúak számára közös érdekeik megvitatását.

  I. Pályázati program célkitűzései (támogatandó célok):

  a) nyugdíjas klubok, közösségek programjainak megvalósítása (kulturális-, művészeti-, szabadidős-, és sport területen),

  b) a nyugdíjas közösségek, klubok, egyesületek működésének elősegítése (pl. székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek: ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közüzemi díjak, internet, illetve telefonhasználat díja, stb.)

  c) eszközbeszerzések támogatása (számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, telefon, stb.),

  d) nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolattartás, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezések,

  e) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítése, a generáción belüli szolidaritás erősítése,

  f) a nyugdíjas közösségek közösségteremtő tevékenysége,

  g) az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezése,

  h) hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek esélyegyenlőségének elősegítése.

  II. Pályázat benyújtására jogosultak köre:

  1. A Városban működő nyugdíjasakat tömörítő, érdekeit képviselő:

  a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, stb.), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel pl. az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése,

  a) az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjas klubok, időskorúak közösségei, - melyeknek célja az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése -, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) jogi személy szervezettel,

  2. Az idősek gondozását, ápolását végző gyöngyösi székhelyű intézmények (a továbbiakban: Intézmények), amennyiben a pályázat célja szerinti tevékenységet végeznek.

  Az Intézmények nem pályázhatnak működési költségek (rezsiköltség, internet, telefonhasználat díja stb.) támogatására, továbbá az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre (pl. ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, pelenka, ágynemű, stb.)

  Személyi juttatásokra, személyi jellegű kifizetésekre - kivéve a pályázat keretében megvalósuló programok meghívott előadói, közreműködői részére fizetett díjazást – a pályázaton elnyert összeg nem fordítható.

  III. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:

  1. a benyújtott kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

  2. adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás) van,

  3. felszámolási-, végelszámolási eljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt áll,

  4. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt.-ben foglalt határidőben nem kezdeményezi,

  5. a pályázatához, annak kötelezően előírt mellékleteit nem csatolja, a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem teszi meg, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

  IV. a támogatás formája:

  A támogatás - a pályázó által - a pályázatban megjelölt, a támogatási szerződés aláírásának napja és 2020. december 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez, illetve ezen időszakban megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

  A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig – 2020. december 31-ig – meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő támogatási szerződés tartalmazza.

  Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

  A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!

  Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján, illetve letölthető a www.gyongyos.hu honlapról.

  PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

  2020. július 7.

  Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

  Jegyzői Iroda

  Gyöngyös, Fő tér 13. Tel.: 37/510-317

  A pályázatokról a Képviselő-testület a következő ülésén dönt.

  Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

  A pályázaton elnyert támogatási összeg 2020. december 31-ig használható fel. Az elszámolás határideje 2021. január 31.

  Pályázattal kapcsolatos információ kérhető:

  Jávorszkiné Gubancsik Gréta bizottsági koordinátortól a 37/769-102 telefonszámon, vagy a javorszkine.greta@gyongyosph.hu címen.

  Gyöngyös, 2020. június 17.

  Hiesz György


  Közösségi funkciók