3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2021.01.26. kedd
 
Utoljára módosítva: 2021-02-18 12:16
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Városi Önkormányzat pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

   

  A pályázaton részt vehet, aki:

  gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik;

  a pályázat benyújtásakor 35. életévét még nem töltötte be;

  a benyújtást megelőző 3 hónap átlagjövedelme alapján családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét,

  aki a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy félévet teljesített, és tanulmányi eredménye – több félév esetén a legutóbbi 2 félév eredményének átlaga – legalább 3,0 átlagot elér,

  akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér összegét legfeljebb 20 %-kal meghaladja, és

  – árva, félárva,

  – családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,

  – vele közös háztartásban gyermeket nevel,

  ÉS

  az alábbi BA vagy MSc képzéseken nappali vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését ide nyújtotta be:

  a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére;

  bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedésmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés);

  védőnői képzésre.

  A pályázat nyertesének vállalnia kell, hogy

  szakmai gyakorlatát az Önkormányzatnál, az általa működtetett szervezetek valamelyikénél, műszaki képzés esetén önkormányzati társaságnál, vagy a Polgármesteri Hivatalnál tölti le, kivéve, ha a felsőoktatási intézmény a gyakorlat teljesítésének módját másképpen határozza meg,

  a képzés befejezését követően lehetőség szerint életvitelszerűen Gyöngyösön él, és az Önkormányzat és szervezetei (intézményei, gazdasági társaságai) által biztosított, képzettségüknek megfelelő munkahelyen fog dolgozni

  Ösztöndíjban tanulmányi évenként legfeljebb 5 fő részesíthető.

  Az ösztöndíj mértéke: 40.000.- Ft/hó

  Az ösztöndíj – a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén – BA képzés esetén összesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

  A pályázatokat pályázati formanyomtatványon 2021. augusztus 1-jétől lehet benyújtani.

  A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. augusztus 31.

  A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2021. szeptember 30.

  A döntésről és a szerződéskötés idejéről a pályázók írásban értesülnek.

  A pályázattal kapcsolatos részletes szabályokat a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

  További részletes felvilágosítás kérhető:
  Jávorszkiné Gubancsik Gréta bizottsági koordinátortól
  Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői Iroda
  3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
  Tel: 37/769-102; E-mail: szervezes@gyongyosph.hu

  A pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy Gyöngyös Város honlapjáról letölthető.


  Közösségi funkciók