3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Magánútlevél iránti kérelem

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.05.19. szombat
 
Utoljára módosítva: 0000-00-00 00:00
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Magánútlevél iránti kérelem benyújtásához szükséges okmányok. Ügyintézés díja, illetéke, okmány érvényessége.

   

  II. MAGÁNÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

  A második generációs biometrikus útlevél kialakítását és magyarországi bevezetését támogató európai uniós projekt fejlesztéseinek eredményeként 2009. június 28. napjától az Okmányirodák második generációs – ujjnyomatot is tartalmazó – biometrikus útleveletállítanak ki. (Már korábban, 2006. augusztus 29-étől a biometrikus útlevél hátsó borítójába chip került elhelyezésre, amely alkalmas arra, hogy az okmány birtokosának biometrikus jellemzőit – az útlevél adatlapján megtalálható adatokat, így a birtokos digitális arcképmását is – tárolja. Hazánk az uniós előírásoknak eleget téve 2009. június 28-ától rögzíti a tároló elemen az okmány jogszerű birtokosának ujjlenyomatát is, kivéve a 12. életév alatti kiskorúakét.) A digitalizált ujjnyomatot is tartalmazó második generációs e-útlevél bevezetésének, valamint az ehhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztéseknek az volt a célja, hogy Magyarország az európai uniós tagságából eredő ez irányú kötelezettségét teljesítse. A biometrikus azonosítók alkalmazásával az úti okmányok még biztonságosabbá váltak a jogosulatlan felhasználással szemben, az okmány és annak valódi birtokosa között ugyanis megbízható és elválaszthatatlan kapcsolat jön létre. Érdemes tudni: A korábban kibocsátott útlevelek lejárati idejükkel érvényben maradnak! Az Amerikai Egyesült Államokba a 2006. augusztus 29. napján kiállított okmányokkal vízummentesen lehet utazni, mivel az ujjnyomatot is tartalmazó útlevelek bevezetése nem eredményezett változást az Amerikai Egyesült Államokba történő vízummentes utazás lehetőségében.

  I. Ki jogosult útlevélre:

  Magánútlevél kiállítását – ha törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a magyar állampolgárok kérhetik.

  II. Mit igazol a magánútlevél:

  A magánútlevél, mint a Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány hitelesen igazolja birtokosának a személyazonosságát és az állampolgárságát, valamint a világ összes országába beutazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát.

  III. Hogyan történik a másodgenerációs útlevélhez az ujjnyomat vételezése, valamint mely esetekben nem kerül felvételezésre ujjnyomat útlevélkészítéskor:

  1) Ujjnyomat vételezése:

  - Az Okmányirodában az arcképkészítéskor digitális ujjnyomatot is vesznek. Főszabály szerint a két kéz azonos ujjáról kell ujjnyomatot felvételezni ujjnyomat leolvasó berendezés segítségével.

  2) Ujjnyomat nem kerül vételezésre:

  - 12. életév alatti kiskorúak esetében, vagy ha

  - a kérelmező ujjnyomat adására végleges jelleggel fizikailag képtelen,

  - a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,

  - azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, - külföldön tartózkodó személy esetén, ha az útlevele, illetve a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, amennyiben a további tartózkodás, tovább-, illetve hazautazása céljából az ideiglenes magánútlevél nem használható fel.

  IV. Hol kérelmezhető a magánútlevél:

  A magánútlevél iránti igény belföldön bármelyik Okmányirodában vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodában, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújtható be. Az államigazgatási eljárási illeték megfizetésére szolgáló csekk („Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla” néven) beszerezhető bármely Postahivatalban vagy az Okmányirodákban. Az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem kizárólag csak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodában nyújtható be.

  V. Mi a teendő, ha az állampolgár személyesen nem képes a hatóság előtt megjelenni:

  A magánútlevél iránti kérelmet személyesen kell benyújtani. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. Azonban a kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor a 12. életévét még nem töltötte be, illetve ha a 12. életévét betöltött kérelmező személyes megjelenését – az egészségi állapotára vonatkozó, kezelőorvosa által kiállított igazolás alapján – egészségi állapota nem teszi lehetővé.

  Belföldön: Amennyiben az ügyfél az Okmányirodában vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában egészségi állapota miatt személyesen nem tud megjelenni, akkor kérelmét – az egészségi állapotára vonatkozó, kezelőorvosa által kiállított igazolással együtt – meghatalmazottja útján is előterjesztheti.

  Külföldön: Amennyiben a konzuli tisztviselőnél történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz, akkor kérelmét a konzuli tisztviselőhöz postai úton is benyújthatja (ebben az esetben személyazonosságát és aláírását az erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy /közjegyző/ hitelesíti; a hitelesítés – nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el).

  VI. Mennyi ideig érvényes a kiállítást követően az okmány:

  * Kiskorú esetében:

  - 6. életkor betöltéséig: 3 év,

  - 6-18. életkor közöttiek esetén: 5 év.

  * Nagykorúak esetében:

  - 18-70. életkor közöttiek esetén: 5 év vagy 10 év (kérelemnek megfelelően).

  - 70. életkor felettieknél: 10 év.

  * Ha a 12. életévet betöltött kérelmező részére kiállított okmány ujjnyomatot nem tartalmaz:

  1 év (ennek oka: a kérelmező a második biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé).

  Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg!

  VII. Mennyi illetéket kell fizetni és hogyan róható le az illeték:

  * Nagykorú esetében:

  - 5 évre érvényes útlevél (18-70 éves életkor között): 7.500.-Ft,

  - 10 évre érvényes útlevél (18-70 éves életkor között): 14.000.-Ft,

  - 70. életévét betöltött személy útlevele 10 évre: 2.500.-Ft.

  * 6-18. életkor között:

  - 5 évre érvényes útlevél: 2.500.-Ft.

  * 6 éves kor betöltéséig:

  - 3 évre érvényes útlevél: 2.500.-Ft.

  * Egy évig érvényes útlevél illetéke: 2.500.-Ft.

  Az útlevél cseréjekor fizetendő illeték összege – az érvényességi idő lejárta vagy adatváltozás miatt – mind nagykorú, mind kiskorú kérelmező esetében azonos a fenti összegű illetékekkel.

  A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében kiállított új úti okmányok kiadásának illetékét, illetve a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat meg kell fizetni, valamint ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, megrongálódott, illetve utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül sor, akkor az eljárási illeték mértéke a fentiek kétszerese. Tehát az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált (kivéve, ha a sérülés új útlevelek esetében a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemben következett be) úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke az igénylésre meghatározott illetékek kétszerese. Amennyiben az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, megrongálódott, illetve utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett soron kívüli – vagy sürgősségi, vagy azonnali – eljárásban kerül sor, akkor az eljárási illeték mértéke az alapilleték kétszerese és a hozzátartozó igazgatási szolgáltatási pótdíj megfelelő mértéke.

  Illetékmentességre abban az esetben van lehetőség, ha az útlevélhatóság az ügyfél kérelme alapján – annak kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel – költségmentességet engedélyez.

  A magánútlevéllel kapcsolatos államigazgatási eljárási illeték megfizetése az okmányirodai ügyintéző által az eljáráskor átadott készpénz-átutalási megbízáson (csekken) történik. Az illetékek megfizetésére szolgáló csekket („Magyar Államkincstár Eljárási illeték bevételi számla” néven) beszerezhető a Postahivatalokban vagy az Okmányirodákban. A konzuli tisztviselő útján kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni. A soron kívüli, a sürgősségi és az azonnali eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetését külön a pótdíjnak megfelelő összegű és kiállítású készpénz-átutalási megbízáson (csekken) kell megfizetni az Okmányirodában, illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodában.

  VIII. Mennyi illetéket kell fizetni az útlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali kiállításáért:

  Az útlevél igénylés illetéke az alapeljárásban szükséges illeték kétszerese; elveszett, megsemmisült, valamint megrongált útlevél esetében, és a megfelelő mértékű igazgatási szolgáltatási pótdíj.

  A soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárásban igényelt okmány kiállításának eljárási illetéke magánútlevél esetében tehát:

  - 5 évig érvényes útlevél esetében: 7.500.-Ft+19.000.-Ft; 7.500.-Ft+29.000.-Ft; 7.500.-Ft+39.000.-Ft,

  - 10 évig érvényes útlevél esetében: 14.000.-Ft+19.000.-Ft; 14.000.-Ft+29.000.-Ft; 14.000.-Ft+39.000.-Ft,

  - 1 évig érvényes útlevél esetében: 2.500.-Ft+19.000.-Ft; 2.500.-Ft+29.000.-Ft; 2.500.-Ft+39.000.-Ft,

  - 18. év alattiak és 70. év felettiek esetében: 2.500.-Ft+19.000.-Ft; 2.500.-Ft+29.000.-Ft; 2.500.-Ft+39.000.-Ft.

  IX. Mikor és hol veheti az állampolgár kézhez a magánútlevelét, valamint az ügyintézési határidőről és a soron kivüli, a sürgősségi, és az azonnali eljárásról:

  A magánútlevél elkészítésének törvényi határideje 30 nap (+ postázási idő, ugyanis az eljárási idő nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét), amely a kérelem benyújtásának napján kezdődik. 2012. január 1. hatállyal módosításra került az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V.22.) Korm. rendelet, hatályba lépett továbbá a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdij megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM rendelet. Fentiekkel lehetővé vált, hogy az ügyfelek a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet gyorsabban kaphassák kézhez. Ennek alapján a soron kívüli eljárásra irányuló kérelemre a magánútlevél soron kívüli eljárásban a kérelem benyújtásától számított 7 napon belül, a sürgősségi eljárásban 3 napon belül, azonnali eljárás keretében 24 órán belül kerül kiállításra.

  A soron kívüli eljárásban indult kérelemre a kész útlevél a kérelmező által megjelölt belföldi postai címen, vagy személyesen, - kiskorú esetében - törvényes képviselő útján az Okmányirodában, vagy az eljáró útlevélhatóságnál, valamint külföldön a konzuli tisztviselőnél vehető át. Fontos tudni, hogy a sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Okmányirodában vehető át!

  Az alapilletékkel készült okmány – nagykorú és kiskorú személy esetén – átvehető: vagy személyesen a kérelem benyújtásakor megjelölt Okmányirodában; vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Okmányirodájában; vagy postai úton a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt belföldi címen; vagy külföldön a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt konzuli tisztviselőnél. (Az Okmányirodában vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Okmányirodájában a kész okmány kizárólag személyesen/törvényes képviselő útján vehető át, tehát meghatalmazott útján nem, kivéve, ha a kérelmet is meghatalmazott útján nyújtották be.) Fontos, hogy az átvétel helyét a kérelem benyújtásakor kell megjelölni!

  A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevél a kézbesítési cím szerint illetékes Okmányirodánál vehető át az útlevél kiállításától számított 1 éven belül. Az át nem vett útlevelet – az átvételre való felhívást követően – az Okmányiroda az útlevél kiállításától számított 1 év elteltével visszaküldi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalnak; a Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

  X. Sms és e-mail értesítés az elkészült okmányról:

  2010. július 13-tól központilag bevezetésre került az igényelt útlevél tekintetében az okmánynak az Okmányirodába történő megérkezésére, illetve postára adásának napjára vonatkozó tájékoztató sms és e-mail értesítési szolgáltatás. Ezt a szolgáltatást az ügyfél az okmány igénylésekor veheti igénybe, ennek keretében a polgár által megadott mobiltelefon, illetve e-mail elérhetőségekre automatikus értesítést kaphat arról, hogy okmánya postázásra, illetve okmányirodai átvétel választása esetén az Okmányirodába bevételezésre került (amennyiben az ügyfél mobiltelefonszámát és e-mail címét is megadja, akkor mindkét elérhetőségre megkapja az értesítést).

  XI. Proaktív szolgáltatás az útlevél érvényességi idejének lejártáról:

  Az ügyfélkapuval rendelkező polgár kérésére e-mailben – a felhasznált ügyfélkapu nyilvántartásban szereplő e-mail címre – központilag értesítés kerül kiküldésre a magánútlevél érvényességi idejének lejártáról. Az értesítést 3 alkalommal (az érvényességi idő lejárta előtt 6 hónappal, majd 1 hónappal és végül a lejárat napján) kapják meg az ügyfelek.

  A szolgáltatás a rendelkezésre álló adatok tekintetében teljesül, valamint ha a polgár okmányán feltüntetett személyazonosító adatai megegyeznek az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásában kezelt adataival. Az ügyféli lemondásra, illetve aktiválásra a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) az ügyfélkapuba történő bejelentkezést követően, a „saját adatok” cím alatt van lehetőség.

  XII. Mi a teendő az útlevél elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és megtalálása esetén:

  Akinek az útlevelét eltulajdonították, vagy az okmánya megsemmisült, elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni bármelyik Okmányirodában vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Okmányirodájánál vagy a konzuli tisztviselőnél, valamint eltulajdonítás esetén a rendőrségen. Ebben az esetben az elvesztés, megsemmisülés, eltulajdonítás ténye – az erről szóló értesítés megérkezését követően – haladéktalanul rögzítésre kerül az úti okmányok központi nyilvántartásában. (Ez alapján figyelmeztető jelzés kerül elhelyezésre továbbá a Schengeni Információs Rendszerben is, így valamennyi schengeni övezetbe tartozó állam számára ismert lesz az a tény, hogy az adott okmány kikerült jogszerű birtokosa birtokából.)

  Amennyiben az elveszettnek vélt magánútlevél előkerül, akkor a megtalálástól számított 3 munkanapon belül értesíteni kell erről bármelyik Okmányirodát, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Okmányirodáját, vagy rendőrséget, vagy konzuli tisztviselőt. Ebben az esetben a találás ténye – az erről szóló értesítés megérkezését követően haladéktalanul rögzítésre kerül az úti okmányok központi nyilvántartásában. (Ez alapján törlésre kerül a figyelmeztető jelzés a Schengeni Információs Rendszerből is.)

  XIII. Interneten a személyes okmányirodai megjelenéshez hogyan foglalható időpont:

  *www.magyarorszag.hu Kormányzati Portál felületén az „Internetes okmányiroda” menüben;

  *”Időpontfoglalás okmányirodába”, „Szolgáltatás indítása” gombot kiválasztva;

  *”Időpontfoglalás megkezdése” után választhatja ki a megyét, okmányirodát, ügycsoportot, ügyet;

  *majd „Tovább az időpont kiválasztásához” gombot lenyomva eljut a választott Okmányiroda virtuális felületére. A rendszer által felkínált 2 órás időintervallumok valamelyikét kiválasztva az ügyfél, az ügy alanyának megnevezésével, valamint az ellenőrző karakterek beírásával visszaigazolást a 2 órás idősávon belül, pontos időre kap (ebben az időpontban fogják várni az állampolgárt az Okmányirodában).

  A magánútlevél iránti kérelem benyújtásakor elektronikus útlevél igénybevételére nincs lehetőség!

  XVI. Mit kell mellékelni/bemutatni a kérelem benyújtásakor:

  I. NAGYKORÚ (cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen) ügyfél esetén minden esetben bemutatandó és becsatolandó okmányok: (A magánútlevél kiadására irányuló eljárás kérelemre indul, a kérelem benyújtása az Okmányirodákban vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában elektronikus adatlapon történik. A magánútlevél iránti kérelmet személyesen kell benyújtani (kivéve, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota – a kezelőorvosa által kiállított igazolással igazoltan – nem teszi lehetővé)! Gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelmet a törvényes képviselőnek kell benyújtani. A kérelmező arcképmása, aláírása, illetve ujjlenyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre; írásképtelen kérelmező esetén aláírás nem kerül felvételezésre! A konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelemhez kettő darab igazolványképet szükséges mellékelni. Megjegyzendő, hogy külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál a diplomata-, a külügyi szolgálati útlevél, a határátlépési igazolvány, szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmek esetén.)

   az Okmányirodában térítésmentesen átvett és az ügyfél által aláírt „aláírás adatlap okmány igényléséhez” című nyomtatvány;

   a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány vagy kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél); ha ezekkel nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival, akkor születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat; valamint lakcímkártya, ha azzal rendelkezik;

   gondnokság alatt álló személy kérelméhez (melyet a törvényes képviselő nyújthat be) csatolandó a gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági ítélet, a – törvényes képviselővé történt kijelölést igazoló – gondnokkirendelő-, illetve gyámkirendelő jogerős gyámhivatali határozat, továbbá az útlevél kiadásához útlevélhatóság, konzuli tisztviselő, közjegyző, gyámhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozat, valamint bemutatandó a gondnok (törvényes képviselő) személyazonosságra alkalmas okmánya;

   külföldön élő kérelmező esetében érvényes magyar állampolgárságot igazoló okirat, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza;

   előző – le nem járt érvényességi idejű – úti okmány, ha rendelkezik azzal;

   amennyiben útlevél elvesztése, megsemmisülése vagy eltulajdonítása történt, akkor becsatolandó az arra vonatkozó nyilatkozat (vagy az Okmányiroda vesz fel jegyzőkönyvet), illetve a rendőrség által felvett jegyzőkönyv/a bejelentésről szóló rendőrhatósági igazolás, ha az előző, le nem járt érvényességű idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették;

   második magánútlevél igénylése esetén becsatolandó az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának igazolása is;

   a kérelmező igazolványképe, ha a kérelmező személyes megjelenését a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint az egészségi állapota nem teszi lehetővé,

   illeték megfizetésének igazolása (az illeték csekkben történő lerovása a mellékelt táblázatnak megfelelően történik!).

  Ujjlenyomat a következő esetekben nem kerül felvételezésre:

  * a kérelmező ujjnyomat adására végleges jelleggel fizikailag képtelen,

  * a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,

  * azon személy esetében, akinek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem teszi lehetővé.

  Az Okmányiroda az eljárása során ellenőrzi a kérelmező (törvényes képviselő) jogosultságát, személyazonosságát, továbbá a bemutatott okiratok valódiságát!

  Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az eljáráshoz nem kell fényképet és útlevéligénylő kérelem lapot becsatolni, ugyanis az arckép, az aláírás és az ujjlenyomat felvételezése az Okmányirodában, helyben történik. A nagykorú állampolgárnak az útlevél igénylését személyesen kell benyújtania. 2009. június 28. napjától az uniós normák értelmében Magyarországon új, másodgenerációs útlevél került bevezetésre. Ugyanis a tagállamok által kiállított úti okmányok biztonsági előírásaira a 2252/2004/EK rendelet és az Útlevél Törvény rendelkezései alapján továbbfejlesztették hazánkban is a mikrocsip mellett az ujjlenyomatot is tartalmazó biometrikus útlevelet. Ujjlenyomat felvétezésének sorrendje: főszabály szerint a két kéz azonos ujjáról kell ujjnyomatot felvételezni az ujjnyomat-leolvasó berendezés segítségével (az ujjak sorrendje: mutatóujj, középső ujj, gyűrűsujj, hüvelykujj; a kisujjról nem lehet), esetleg két kézről, de nem azonos ujjakról vagy egy kéz két ujjáról. 12. életév alatti kiskorú gyermektől nem lehet ujjlenyomatot felvenni. 12. életév felett az ujjnyomat adása kötelező. Ujjlenyomat adására alkalmatlanságok: ha egyáltalán nincs ujj, ha csak kisujj van, ha csak kisujj van és egy másik ujj, ha az ujjakról nem vételezhető fel értékelhető ujjlenyomat. Az ujjnyomat adási kötelezettség alól kizárólag a jogszabályban meghatározott esetben van kivétel (így: a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be; ujjnyomat adására állandó vagy átmeneti jelleggel fizikailag képtelen; a kérelem benyújtásakor egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni; a kérelem benyújtása külföldön történik); az ujjnyomatot nem tartalmazó útlevél érvényességi ideje – kivéve a 18. életévet be nem töltött személy számára kiadott útlevelet – 1 év.

  Továbbá tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy lehetőség van az útlevél igényléshez fényképésznél készült arcképet becsatolni (ebben az esetben az állampolgár arckép felvétele nem a foto-shop-ban történik), ekkor az eljárás során be kell nyújtani 1 db 35*45 mm-es, 6 hónapnál nem régebbi színes vagy fekete-fehér igazolványképet /arcképet/ is.

  Érdemes még az alábbiakat is tudni az útlevéligény benyújtásánál:

  Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a kérelmező személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás alapján – egészségi állapota nem teszi lehetővé. Ebben az esetben be kell csatolni: a meghatalmazást és a személyazonosításra alkalmas okmányt, az előző útlevelet, a kezelő orvos által kiállított orvosi igazolást, a postán beszerezhető útlevél-kérőlapot (az ügyfélnek ki kell töltenie, csatolnia kell 1 db igazolványképet /arcképet/ - amely az útlevél-kérőlaphoz van csatolva -, valamint a megfizetett illetékcsekket. A meghatalmazott az igény benyújtására és az okmány átvételére jogosult.

  Külföldön tartózkodó magyar állampolgár a kérelmét a külképviseletnél adhatja le. Diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál lehet benyújtani. Bevándorolt, menekült, illetve hontalan az útlevél iránti kérelmét a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál nyújthatja be.

  Ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal az útlevél iránti kérelem nem igényelhető. Nyilvántartásba bejegyzett és okmányba beírt adatok eltérése esetén annak javítására kizárólag születési, házassági anyakönyvi kivonat, illetve doktori cím esetében a doktori cím megszerzéséről szóló okirat becsatolása alapján van lehetőség. A hatóságnak az adatok eltérésekor a személyazonosító igazolvány és a lakcímigazolvány alapján történő egyeztetést követően először az előbbi két igazolványban eltérő – téves vagy hiányos – adatokat kell javítani, és csak ezután látható el az útlevél kérelem feldolgozása.

  Nem köteles a kérelmező az előző úti okmányát leadni abban az esetben, ha az útlevél érvényes és utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ebben az esetben az új, elkészült útlevél személyes átvételekor kell a régi úti okmányt érvénytelenítésre bemutatni!

  Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben az előző útlevélben VÍZUM volt és azt továbbra is igényli a kérelmező, akkor ebben az esetben az eljárás megkezdésekor jelezze az ügyintéző felé!!! (Ugyanis az érvénytelenített útlevélben az érvényes vízum továbbra is érvényes és az utazás során felhasználható.)

  Az állampolgár halála esetén a még érvényes útlevelet a hozzátartozója, illetve akinek a birtokába került 15 napon belül köteles leadni, valamint útlevél találása esetén az úti okmányt 3 napon belül köteles leadni az állampolgár az Okmányirodában.

  A törvényes ügyintézési határidő 30 nap. Az Okmányiroda az útlevéligénylésre vonatkozó eljáráskor csak az adat-felvételezést végzi (így a beadványnak megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és ujjlenyomatát, továbbá az útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is), az elkészült új okmányt pedig a Közigazgatási ás Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gyártja le és postázza. A soron kívüli kérelmet a Központi Hivatal 5 munkanap alatt teljesíti, ebben az esetben soron kívüli (dupla) illetéket kell leróni az Okmányirodában. Fontos tudni, hogy a 30 napban és az 5 munkanapban a postázás és a kézbesítés ideje nincs beszámítva (ez kb. 1-2 nap)!!

  II. KISKORÚ ügyfél esetén minden esetben bemutatandó és becsatolandó okmányok:

  (A magánútlevél kiadására irányuló eljárás kérelemre indul, a kérelem benyújtása az Okmányirodákban vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában elektronikus adatlapon történik. A kérelmet a törvényes képviselőnek kell benyújtani. A kérelem előterjesztésekor azonban a kiskorú kérelmezőnek is meg kell jelennie személyesen, kivéve ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor a 12. életévét még nem töltötte be, illetve ha a 12. életévét betöltött kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota – a kezelőorvosa által kiállított igazolással igazoltan – nem teszi lehetővé. A kiskorú arcképmása, aláírása, illetve ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre! A konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelemhez kettő darab igazolványképet szükséges mellékelni.)

   az Okmányirodában térítésmentesen átvett és az ügyfél által aláírt „aláírás adatlap okmány igényléséhez” című nyomtatvány,

   a kiskorú személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány vagy kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél); ha ezekkel nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival, akkor születési anyakönyvi kivonat; valamint lakcímkártya, ha azzal rendelkezik; tehát: kiskorúnak 0-14 életévig: születési anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezik vele, akkor személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány, illetve lakcímkártya is), kiskorúnak 14-18 életévig: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (amennyiben van, akkor lakcímkártya is),

   a szülőknek (törvényes képviselőknek) a személyazonosságukat a személyazonosságot igazoló érvényes közokirattal (személyazonosító igazolvánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel), illetve lakcímkártyával) igazolniuk kell,

   a szülőknek/törvényes képviselőknek a kiskorú gyermekre vonatkozó útlevéligény benyújtásakor – a konkrét eset függvényében – csatolniuk kell:

  *vagy a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőknek (törvényes képviselőknek) az útlevélhatóság, a konzuli tisztviselő, a közjegyző, a gyámhatóság, vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, a kiskorú útlevelének kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, tehát amennyiben mindketten ellátják a szülői felügyeleti jogot, a hatóság előtti együttes megjelenésük és az útlevél kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatuk megtétele mindkettőjükre vonatkozóan kötelező lenne (tehát a kérelem benyújtásakor elegendő csak az egyik szülő/törvényes képviselő személyes jelenléte, ha a másik szülő/törvényes képviselő az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta és erről okirat került kiállításra), ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása,

  *vagy az elhunyt szülő/törvényes képviselő elhunyását igazoló halotti anyakönyvi kivonatot (amennyiben az egyik szülő/törvényes képviselő elhunyt és a másik szülő/törvényes képviselő látja el a szülői felügyeletet),

  *vagy – szülői felügyelet megszűnése, ill. szüneteltetése esetén – a szülői felügyelet megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős bírósági határozatot (amennyiben gyermekelhelyezés történt például házasság felbontása vagy élettársi kapcsolat megszakadása során; a házasságról, a családról és a gyámságról szóló többször módosított 1952. évi IV. törvény 91. §. (1) – (3) bekezdése értelmében a kiskorú gyermek útlevéligényének benyújtásához elegendő a bíróságnak a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős döntése, ennek alapján az a törvényes képviselő jár el a kérelem benyújtásakor, akinél a bíróság a gyermeket jogerősen elhelyezte; ugyanez vonatkozik abban az esetben is, ha a bíróság jogerősen az egyik törvényes képviselő szülői felügyeleti jogát megszüntette),

  *vagy a gondnokkirendelő-, illetve gyámkirendelő jogerős gyámhivatali határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról (gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén),

  *vagy amennyiben az egyik törvényes képviselő huzamosabb ideig külföldön tartózkodik (pl. külföldön dolgozik), akkor a külföldi képviseleten nyilatkozatot kell tennie arról, hogy hozzájárul a kiskorú gyermeke útlevelének elkészítéséhez;

   külföldön élő kérelmező esetében érvényes magyar állampolgárságot igazoló okirat, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza;

   előző – le nem járt érvényességi idejű – úti okmány, ha rendelkezik azzal;

   amennyiben útlevél elvesztése, megsemmisülése vagy eltulajdonítása történt, akkor becsatolandó az arra vonatkozó nyilatkozat (vagy az Okmányiroda vesz fel jegyzőkönyvet), illetve a rendőrség által felvett jegyzőkönyv/a bejelentésről szóló rendőrhatósági igazolás, ha az előző, le nem járt érvényességű idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették;

   a kiskorú gyermek (0-18. életévig) arckép-felvételezése a foto-shop-ban történik, azonban a 12. életév alatti kiskorú Okmányirodában történő személyes megjelenése nem kötelező (a 12. életévet be nem töltöttek úti okmánya nem tartalmaz ujjnyomatot!), továbbá abban az esetben is, ha a kérelmező személywes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, ezekben az esetben a törvényes képviselőnek be kell csatolni 1 db 35*45 mm-es, 6 hónapnál nem régebbi színes vagy fekete-fehér arcképet (ekkor is szükséges a törvényes képviselők együttes megjelenése és az útlevél kiadásához a hozzájáruló nyilatkozat megtétele, stb.); a 12. életévet betöltött kiskorúak személyes megjelenése már kötelező, az ujjnyomat felvételezése miatt);

   előző – le nem járt érvényességi idejű – úti okmány, ha rendelkezik azzal;

   amennyiben útlevél elvesztése, megsemmisülése vagy eltulajdonítása történt, akkor becsatolandó az arra vonatkozó nyilatkozat (vagy az Okmányiroda vesz fel jegyzőkönyvet), illetve a rendőrség által felvett jegyzőkönyv/a bejelentésről szóló rendőrhatósági igazolás is;

   illeték megfizetésének igazolása (az illeték csekkben történő lerovása a mellékelt táblázatnak megfelelően történik!).

  Az Okmányiroda az eljárása során ellenőrzi a kérelmező (törvényes képviselő) jogosultságát, személyazonosságát, továbbá a bemutatott okiratok valódiságát!

  Ujjlenyomat a következő esetekben nem kerül felvételezésre:

  * a kérelmező a kérelem benyújtásakor a 12. életévét még nem töltötte be,

  * a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen,

  * a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,

  * azon személy esetében, akinek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem teszi lehetővé.

  XV. Az EU-s csatlakozás miatt az utazással kapcsolatos változások:

  2004. május 1. napjával az áruk és személyek szabad áramlásával kapcsolatban változások történtek a külföldre utazást illetően is. Mint ismert, az Európai Unió tagállamaiba érvényes személyazonosító igazolvánnyal is - a kártyaformátumú, a régi puhafedelű („koronás címeres”), a keményfedelű („búzakoszorús”) könyvecske jellegű, valamint az ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal – lehet utazni. Személyazonosító igazolvánnyal rendelkező kiskorú gyermekek is akadálytanul utazhatnak az Unión belül. A szakminisztérium szakemberei azonban azt tanácsolják, hogy emellett egyes országokat érintően az érvényes úti okmányt sem szabad otthon hagyni a kisebb kellemetlenségek elkerülése érdekében – ugyanis a határőrségeknek a csatlakozás napjától kb. 600 új okmánytípust kell felismernie, a magyar útlevelet pedig minden tagországban ismerik. Egyébként azt is hasznos tudni, hogy az EU területe nem egyezik meg a térképi Európával, ide tartoznak az EU külsőterületei is. Így például személyazonosító igazolvánnyal – közvetlen repülőjárattal – már el lehet jutni Martinique szigetére is. (A teljes lista ügyfélfogadási időben az Okmányiroda információjánál megtekinthető.)

  Érdemes tudni, hogy 2006. augusztus 29. napjától elektronikus adathordozóval (chippel) ellátott, első generációs biometrikus útlevelet kaptak az okmányt igénylő állampolgárok. A minden részletében ekkor megújult új útlevél megfelelt az EU valamennyi okmánybiztonsági előírásának. Nemcsak külső jegyeiben és a magasabb szintű biztonsági előírásoknak való megfelelésében különbözött a korábbitól (kék színű úti okmánytól), hanem a rádiófrekvenciás chipnek köszönhetően a vizuálisan látható adatokat már elektronikus formában is tartalmazta. A burgundi vörös fedelű okmány borítója és lapjai is műanyagból készültek, és azokba a korábbinál több biztonsági elemet építettek be. A hátsó borítóban láthatatlan mikrochip volt található, amely elektronikus formában tartalmazta a tulajdonos adatait és fényképét is. A titkosított adattartalom csak speciális eszközzel olvasható, de az apró elektronikus adathordozó jól ellenáll a mechanikai igénybevételnek is.

  2009. június 28. napjától ez az adattartalom kiegészült a birtokos digitális ujjlenyomatával is, egyébként az útlevél további adattartama, színe, stb. változatlan maradt. Magyarország így eleget téve az uniós előírásoknak – a hazai bevezetését támogató európai uniós projekt eredményeként – most már kizárólag ujjnyomatot is tartalmazó második generációsbiometrikus útlevelet állít ki. (Így tehát első generációs biometrikus útlevél már nem kerül kiadásra.) A digitalizált ujjnyomatot is tartalmazó második generációs e-útlevél bevezetésének, illetve az ehhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztéseknek a célja volt hazánk európai uniós tagságából eredő ez irányú kötelezettség teljesítése. A biometrikus azonosítók (így: arckép, ujjnyomat) alkalmazásával az útlevél biztonságosabbá válik a jogosulatlan felhasználással szemben, mivel az okmány és annak valódi birtokosa között megbízható és elválaszthatatlan kapcsolat jön létre. Mint már ismert, hazánk 2006. augusztus 29. napjától bocsát ki chippel ellátott biometrikus útleveleket (az első generációs biometrikus útlevelek a biometrikus azonosítók közül csak az arcképet tartalmazzák). A 2009. június 28. napjától kiadásra kerülő második generációs biometrikus útlevelek chipjén az útlevél jogos birtokosának személyes adatai közül a neve, az állampolgársága, születési helye és ideje, neme, aláírása, arcképmása, illetve két ujjnyomata kerül digitálisan tárolásra. Az ujjnyomatok szenzitív személyes adatok, így azok kizárólag a tároló elemen kerülnek rögzítésre. A többi adat az útlevél adatoldalán is szerepel. Az ujjnyomat felvételezése – az arcképkészítéskor – az Okmányirodában történik. Az útlevél kiadására irányuló kérelem benyújtásakor felvett ujjnyomat az okmány megszemélyesítése céljából egy temporális nyilvántartásba kerül, ahonnan a folyamat lezárulta után az adat automatikusan törlődik. Ezt követően már csak a tároló elemből történő kiolvasással kezelhető ez az adat, amelyre a rendőrség határforgalom-ellenőrzést végző szerve jogosult, de csak kizárólag az okmány valódiságának és az okmány birtokosának személyazonossága ellenőrzése céljából, valamint az arra kijelölt hatóságok (okmányirodák) annak érdekében, hogy a kérelmező ellenőrizhesse a tároló elem adattartalmát. Az ujjnyomat adásának kötelezettségéből eredően az útlevél iránti kérelem benyújtásakor személyesen kell megjelenni (kivéve a 12. életéven aluli kérelmezőket). Fontos tudnivaló, hogy az ujjnyomatot is tartalmazó útlevél bevezetése nem eredményez változást az Egyesült Államokba történő vízummentes utazás lehetőségében, mivel a 2006. augusztus 29. napjától kiadott biometrikus útlevél jelenleg is megfelelőek a külföldi utazáshoz.

  XVI. Magyarországon elkészült úti okmány külföldre történő kézbesítése:

  A 2009. június 28. napjától hatályos jogszabályváltozás alapján a konzuli tisztviselőnél benyújtott útlevélkérelmek esetén nincs lehetőség az ujjnyomat rögzítésére, így a külföldi konzulátuson felvételezett kérelmekre kiállított úti okmányok csak 1 éves érvényességgel kerülnek kiállításra. Ezért a tapasztalatok szerint sok külföldön élő magyar állampolgár nyújtja be Magyarországon az új magánútlevél iránti kérelmét és egyben a külképviseletet jelöli meg az új okmány kézbesítési helyeként. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a hazánkban benyújtott kérelmekre kiállított magánútleveleket az ügyfél kérelmére a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán keresztül juttatja el a külképviseletre.

  Sajnos gyakran előfordul, hogy a konzuli tisztviselő visszaküldte a Magyarországról kipostázott – a belföldi kérelemre elkészített – okmányt, mivel az iratelőzmény hiányában nem tudta az elkészült útlevél átvételének lehetőségéről értesíteni az ügyfelet. Ezért kiemelten fontos, hogy az ügyfélnek tudomása legyen arra vonatkozóan, hogy a tartózkodási helye szerinti államba történő visszatérésekor haladéktalanul fel kell keresnie az illetékes külképviseletet, vagy írásban kell értesítenie a konzulátust az útlevele érkezéséről és pontos címének megadásáról, amennyiben az okmány személyes átvételében akadályoztatva van. (A konzuli tisztviselő kizárólag ebben az esetben tudja az ügyfél tájékoztatására vonatkozó adatokat rögzíteni és az elkészült okmány megérkezésekor értesíteni az ügyfelet annak átvételéről.)

  Ha az ügyfél elmulasztja felkeresni a konzuli tisztviselőt és tájékoztatni az elérhetőségéről, akkor számolnia kell azzal, hogy az útlevelet visszaküldik Magyarországra, mivel iratelőzmény hiányában nem tudják értesíteni őt az okmány átvételének lehetőségéről.


  Közösségi funkciók