3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


ÁSZ: Stabilitási tervet, fegyelmezett gazdálkodást

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2014.01.29. szerda
 
Utoljára módosítva: 2014-01-29 14:17
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Az Állami Számvevőszék ellenőrzés keretében értékelte Gyöngyös önkormányzatának pénzügyi helyzetét

   

  Az ellenőrzés vizsgálta a pénzügyi helyzetet, annak szabályosságát, a pénzügyi egyensúly alakulására hatással lévő folyamatokat és a pénzügyi egyensúly alakulására ható kockázatokat. Az ellenőrzés a 2010. január 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozott - közölte az ellenőrzés összefoglalójában az Állami Számvevőszék

  Többlet és kockázat

  A vizsgálat főbb megállapításai szerint működési költségvetés egyenlege a 2013. év I. félévben bevezetett új feladatellátási és finanszírozási rendszerben is többletet mutatott. A 2013. évi 50 százalékos mértékű, közel 1,6 milliárd forintos adósságkonszolidáció eredményeként az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete javult. Ezzel együtt a pénzügyi egyensúly alakulása szempontjából kiemelt kockázatot jelent – a jövedelemtermelő képesség visszaesésén túl – a minősített többségi befolyás alatt álló gazdasági társaságok pénzügyi helyzete. Mindezek alapján az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya középtávon nem biztosított - olvasható az ÁSZ jelentésében.

  Saját hatáskörben egymilliárdos javulás

  A vizsgálat megállapította azt is, az önként vállalt feladatok ellátására fordított kiadások nem veszélyeztették a pénzügyi egyensúlyt. A saját hatáskörben végrehajtott bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések együttes hatása az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetét – adatszolgáltatása szerint – mintegy 1 milliárd forinttal javította.

  Az ellenőrzött időszakban a folyó költségvetés egyensúlya minden évben biztosított volt. Az ellenőrzött időszakban összesen közel 2,1 milliárd forint működési többlet képződött. A 2011–2012. években a bevételnövelő és a kiadáscsökkentő intézkedések eredményeként a működési jövedelem jelentősen nőtt. A 2013. év I. félévben az Önkormányzat szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatásban nem részesült.

  Az ellenőrzött években a felhalmozási költségvetés egyenlege folyamatosan negatív volt, összesen közel 1,8 milliárd Ft forráshiány keletkezett. A forráshiány alakulását főként az EU-s projektek kivitelezése befolyásolta. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokra és a felújításokra, valamint befektetési célú részesedések vásárlására teljesített kiadások voltak a meghatározóak.

  A nettó működési jövedelem 2011-ben és a 2013. év I. félévében fedezetet nyújtott a felhalmozási forráshiányra is. A 2010. évi 646,2 millió forint és a 2012. évi 320,2 millió forint finanszírozási igényt folyószámlahitel felvételével és a kötvénykibocsátásból származó bevétel felhasználásával fedezte az Önkormányzat - olvasható a jelentésben.

  Az önkormányzati cégek kockázatot jelentenek

  Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete szempontjából mérlegen kívüli tételek miatti kockázatot jelent a minősített többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok veszteséges gazdálkodása, továbbá kötelezettségállományuk nagysága. Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére 693,8 millió forint összegű pótbefizetést teljesített, valamint 268,3 millió forint tőkeemelést hajtott végre, továbbá 733,8 millió forint működési és 79,1 millió forint felhalmozási célú pénzeszközt adott át. A gazdasági társaságok részére teljesített kifizetések jelentős része az ellenőrzött időszakot megelőzően megvalósított fejlesztésekhez (sport-, és tornacsarnok építésére, strand felújítására) felvett hitelek törlesztését szolgálta. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő három gazdasági társaság 2013. év I. félév végén fennálló, hosszú lejáratú hitelállományából adódó összes fizetési kötelezettség 11,1 millió CHF, melyből 9,1 millió CHF a tőketartozás és 2 millió CHF a várható kamatfizetési kötelezettség.

  „Még fejlődnie kell”

  Az önkormányzatok korrupcióval szembeni veszélyeztetettségének csökkentése érdekében az ÁSZ felmérte az integritási szemlélet érvényesülését a pénzügyi gazdálkodási folyamatokban. Az ellenőrzés során feltárt szabályozásbeli hiányosságokra tekintettel megállapította, hogy „az Önkormányzatnak a pénzügyi gazdálkodás során az integritási szemlélet teljes körű érvényesítése érdekében még fejlődnie kell.”

  Javaslatok a polgármesternek és a jegyzőnek

  Az ellenőrzés nyomán az ÁSZ megfogalmazta javaslatait is. Eszerint a polgármesternek javasolja a szervezet, hogy terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra a pénzügyi egyensúlyi helyzet hosszú távú megőrzése és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében készített stabilizációs programot. Intézkedjen, hogy a költségvetési rendelettervezet és annak évközi módosítása előterjesztését megelőzően mérjék fel a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket. Az Önkormányzat és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelezettségeinek jövőbeni teljesítése érdekében terjesszen a képviselő-testület elé tartalékképzésre vonatkozó döntési javaslatot. Terjessze a képviselő-testület elé a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok által, pénzügyi helyzetük stabilizálása érdekében elkészített intézkedési tervet. A jövőben pénzügyi szolgáltatás igénybevétele esetén biztosítsa, hogy a közbeszerzési eljárásról szóló törvényben foglalt előírásokat maradéktalanul tartsák be.

  A jegyzőnek javaslatként fogalmazta meg az ÁSZ, hogy a könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettség szabályszerű teljesítése érdekében intézkedjen, a részesedések beszerzését, valamint a mérlegben kimutatott részesedések értékét a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolják el, illetve határozzák meg.


  Közösségi funkciók