3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Fontos határidő az erdőgazdálkodóknak

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.11.16. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  November 30-ig igényelhető támogatás az erdészeti potenciál helyreállításához.

   

  A Magyar Agrárkamara felhívja az érintett erdőgazdálkodók figyelmét, hogy november 30-ig igényelhető az erdészeti potenciál helyreállításához nyújtandó támogatás. A támogatási kérelmeket a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához kell benyújtani.

  Az erdők állományának, termőképességének (erdészeti potenciál) helyreállítását segítő pályázat célja, hogy megkönnyítse az erdőket érő természeti károk (tűz, jég, belvíz, aszály stb.) felszámolását, az erdők megújítását (a károsodott faállomány pótlását) és a másodlagos veszteségek megelőzését.

  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályait a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet, illetve ennek módosítása, a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet rögzíti. Ennek értelmében az idei évtől jelentősen növekedtek a támogatási összegek: az eddigi hektáronkénti 873 eurós maximálisan igénybe vehető támogatási összeg 2.365 euróra emelkedett.

  A lejtéstől függően több támogatás igényelhető: az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítésére, a károsodott faállomány letermelésére 200-300 euró/ha, valamint az első kivitelre vagy pótlásra 749-2.065 euró/ha. A támogatás mértékét az egyes támogatási csoportok is befolyásolják. Amennyiben az állomány felújítása tőrevágással vagy sarjaztatással történik, a támogatás mértéke támogatási csoporttól és lejtéstől függetlenül 300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

  Ugyanarra a területre csak egy alaptámogatás vehető igénybe. Ez alól kivétel az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítéséhez, illetve a károsodott faállomány letermeléséhez kapcsolódó alaptámogatás; ezek az első kiviteli vagy pótlási alaptámogatással együtt is kérelmezhetők.

  Fontos, hogy a folyamatos erdősítés esetét kivéve a támogatás igénybevételére a kérelmező csak akkor jogosult, ha rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv-határozattal.

  Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre egy adott természeti katasztrófa káreseménye után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

  A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként az ugyanazon erdészeti igazgatóság illetékessége alá tartozó területen károsodott valamennyi területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Tehát a nagyobb erdőkben, ha a kár több területet érint, a gazdálkodók a helyreállítást több részletben is elvégezhetik. Az erdőgazdálkodók több egymást követő évben is pályázhatnak támogatásra, és nem kell egyszerre egy nagyobb terület rendbehozatalát előfinanszírozniuk. Támogatást azok az erdőgazdálkodók igényelhetnek, akiket az erdészeti hatóság nyilvántartásba vett.

  A támogatás rész-erdőrészletre is igénybe vehető, azonban a támogatott terület határainak állandósítását el kell végezni.

  A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár, amely egy erdőrészleten belül vagy szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik el. A támogatási kérelemhez csatolni kell a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet és az egyedi blokktérképet, illetve tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolatát.

  Forrás: Magyar Agrárkamara


  Közösségi funkciók