3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Tájékoztató a 2018. évi iparűzési adó kiegészítési kötelezettségről

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2018.12.13. csütörtök
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Tisztelt Vállalkozók!


  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének határideje:
  2018. december 20.

   

  A vállalkozónak akkor kell az iparűzési adóelőlegét kiegészítenie, ha Tao.-alany és tárgyévet megelőző évi (2017. évi) árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta. A bevallást akkor is be kell nyújtania, ha az előleg-kiegészítés összege 0 forint.

  A befizetést a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01519125-01200005 iparűzési adó beszedési számla javára kell teljesíteni.

  A „Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás„ űrlap elérhető:

  www.gyongyos.hu/Pénzügyek/Önkormányzati elektronikus ügyintézés felületről.

  Felhívjuk a figyelmüket, hogy az iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás kizárólag elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatóságunkhoz!

  Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítés jogalapját megalapozó jogszabályokról:

  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41. § (9) bekezdése rögzíti, hogy társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.

  A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao.) 26. § (10) bekezdése szerint a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetékességű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az adóelőleg-kiegészítés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

  A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a 2018. december 20. napjáig az a vállalkozó köteles a helyi iparűzési adóban az adóelőlegét kiegészíteni, amely kettős könyvvitelt vezet, és az adóévet megelőző (2017. évi) adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. Az iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a Htv. 52. § 26. pont c)-d) alpontjaiban meghatározott vállalkozókat érinti. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a bevallás benyújtását, illetve az előleg-kiegészítés összegének megfizetését egyaránt jelenti.

  Adóelőleg-kiegészítésre nem kötelezett iparűzési adóalanyok:

  - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó (akár kettős könyvvitel vezetésre kötelezett) adóalany,

  - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény hatálya alá tartozó adóalany,

  - a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó kata-alany,

  - a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó kiva-alany (az éves árbevétele a 100 millió forintot elérheti, de nem Tao-alany),

  - az adóévet megelőző évben 100 millió forint árbevételt meg nem haladó nettó árbevétellel rendelkező Tao-alany

  - az előtársasági formában működő, illetve jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, feltéve, hogy a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján adóelőleget nem állapított meg és vallott be az előlegfizetési időszakra.

  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. melléklet II./A)/1./b.) pontja alapján az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást benyújtania. Ezen jogszabályhely tartalma és időbeli hatálya értelmében a naptári évvel azonos üzleti évet választó, s előleg-kiegészítésre kötelezett adózónak 2018. december 20. napjáig az adóelőleg-kiegészítés összegét be kell vallania. Ezzel egyidejűleg az Art. 3. melléklet II./A)/1./b) pontja alapján a kiegészítendő adóelőleget meg is kell fizetnie.

  A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó feltöltési kötelezettségére a Htv. 42/F. § tartalmaz külön szabályozást. A társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az (üzleti)adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie.

  Az adóelőleg-kiegészítés összegének bevallási kötelezettsége azt is jelenti, hogy a Tao. 26. § (10) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő valamennyi adózónak az iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség részelemét jelentő bevallást akkor is be kell nyújtania, ha az előleg-kiegészítés összege „0„ Ft.

  Az adóelőleg-kiegészítés összege: az adóévben megfizetett adóelőleget az adózónak ki kell egészíteni az adóévi várható adó összegének legalább 90 %-áig.

  Amennyiben az adóelőlegek és az adóelőleg-kiegészítés együttes összege nem éri el a végleges (a következő évben bevallott) adó összegének legalább a 90 %-át, akkor az Art. 231. §-a alapján a különbözet után 20 %-os mértékű mulasztási bírságot kell fizetni.

  Az adóelőleg-kiegészítés összegét Gyöngyös Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01519125-01200005 iparűzési adó beszedési számla javára kell megfizetni.

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Art., az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 36. §, 79. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgálatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) alapján 2018. január 1-jétől az 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ideértve az egyéni vállalkozót is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Ez azt jelenti, hogy az iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás is kizárólag elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatóságunkhoz.

  Gyöngyös, 2018. december 12.

  Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja


  Közösségi funkciók