3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Év végéig engedélyeztetni kell a kutakat

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.02.18. kedd
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Tájékoztató a lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kutak
  létesítése, használatba vétele, megszüntetése, továbbá az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezéséről.

   
   

  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében kút létesítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

  A vízjogi engedélyezési eljárás általában kétlépcsős: létesítési és üzemeltetés (használatba vételi) engedélyezésből áll.

  Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor. Az engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon megvalósított vízilétesítményekre vonatkozóan, a jogszabályi feltételek teljesítése esetén az engedélyező hatóság fennmaradási engedélyt adhat és ezzel egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését írja elő a létesítőnek. A természetes személyre kiszabott bírság összege maximum 300.000 Ft.

  A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített kutat, ha

  − a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi és

  − az engedély megadásának feltételei fennállnak.

  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  − legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet felhasználásával üzemel

  − épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van

  − házi ivóvízigény, vagy háztartási vízigények kielégítését szolgálja

  − nem gazdasági célú vízigény

  − nem érint a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt hidrogeológiai védőidom, védőterületet.

  Minden, a fenti feltételektől eltérő kút létesítési, használatba vételi, fennmaradási és megszüntetési engedélyezése a területileg illetékes területi vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

  Gyöngyös város területe ivóvízbázis lehatárolt védőterületén van, ezért a Gyöngyös város területén lévő ingatlanok háztartási kutakkal kapcsolatos vízjogi eljárásait (engedélyezés, használatba vétel, fennmaradás, megszüntetés) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól – 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. - kell megkérni.

  Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető településrészeken lévő, lakóépülettel ellátott ingatlan esetében a háztartási kutakkal kapcsolatos vízjogi eljárással kapcsolatos kérelmet Gyöngyös Város Jegyzőjéhez - 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. - kell benyújtani. Az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő, azaz postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján. Az elektronikus levélcímről – e-mail – érkező beadványok nem felelnek meg az írásos kapcsolattartás követelményeinek.

  A fenti feltételeknek megfelelő háztartási kutak vízjogi engedély iránti kérelem adatait a mellékelt KÉRELEM adatlap tartalmazza, ez benyújtható mind a jegyző, mind a területi vízügyi igazgatóság eljárásához. A kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Amíg a vízilétesítmény létezik, azaz nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az engedélyezési eljárást le kell folytani.

  Meglévő kutat szintén engedély birtokában lehet megszüntetni.

  Fúrt kút esetén a kút műszaki adatainak igazolását a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező vízkútfúró szakember végezheti, az ő jogosultságát kell a KÉRELEM 8. pontjában feltüntetni.

  A minősített vízkút-fúrók elérhetőségéről a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján - https://www.vizkutfu-rok.hu/index.html - tájékozódhatnak.

  A KÉRELEM adatlap 9. pontja szerinti nyilatkozatot vízkútfúró, vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészletgazdálkodási építmények tervezése részszakterületre jogosultsággal rendelkező – VZ-VKG jelű - szakmagyakorló írhatja alá. A VZ-VKG jelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara honlapján – https://www.mmk.hu/kereses/tagok - érhető el, ahol a szakmagyakorlási kategóriák szerinti keresésnél a VZ-VKG szakterületet kell kiválasztani.

  A találatok szűkíthetők Heves megye kiválasztásával a cím szerinti keresésnél.

  Gyöngyös Város Jegyzője nevében és megbízásából
  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság


  Közösségi funkciók