3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Pedagógusnap: a díjazottakat később köszöntik

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.06.08. hétfő
 
Utoljára módosítva: 2020-06-08 10:53
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A tervek szerint az augusztus 20-ai városi megemlékezésen adják majd át azokat a városi kitüntetéseket, melyek ünnepélyes átadását a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani. Ezek egyike a Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa elismerés, melynek odaítéléséről idén is döntött a képviselő-testület. Ebben az évben Erdélyi Éva, a Mátrafüredi Tagóvoda vezetője, Szabó Viola, a Pátzay János Katolikus Zeneiskola zenetanára, valamint dr. Marselek Sándor, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának oktatója, nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus veheti majd át.

   
   

  Habár idén nem volt lehetőség arra, hogy a díjazottakat pedagógus nap alkalmából személyesen köszöntsék, az alábbiakban adjuk közre a kitüntetettek méltatását.

  Erdélyi Éva

  Erdélyi Éva tanulmányait a szarvasi Óvónőképző Főiskolán végezte.

  1983 augusztusa óta dolgozik óvodapedagógusként a Mátrafüredi óvodában, melynek 2007 óta vezetője is. Irányítása alatt az óvoda az Üdülősor 1. sz. alatti általános iskolából egy nagyon szépen berendezett, a gyermekek életkorának és sokoldalú fejlesztésének megfelelő hellyé vált. Az egészséges, erdei környezetben található tágas, felújított épületben játszó, étkező és tornaszoba áll a kicsik rendelkezésre, a szükséges eszközökkel együtt. A családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, 1 csoportban, 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő dajkával nyújtanak érzelmi biztonságot a gyermekek számára.

  Erdélyi Éva midig a gyermekek érdekeit tartja szem előtt. Nagy hangsúlyt fektet az egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő, a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását segítő nevelésre, kiegészítve a környezet védelmére, a vele való együttélésre. Sikeresen megírt pályázata eredményeként az óvoda elsőként kapta meg a ZÖLD óvoda címet, tagja a Madárvédő Egyesületnek, mint Madárbarát Óvoda, csatlakoztak a Suli - Pet programhoz, és minden évben megszervezik az erdei óvodát.

  Mivel fontosnak tartja az idősekkel való törődést, az szoros kapcsolatban áll több helyi idősotthonnal, látogatják őket, ünnepek alkalmából műsorral kedveskednek nekik. 2019-ben elnyerték a Kincses Kultúróvoda címet.

  Évike az óvoda szépítésére, fejlesztésére nagyon sok pályázatot írt és nyert, ezzel is a gyerekek még magasabb szintű ellátását segítve. De személye, lelkesedése, a mindent a rábízott gyermekek érdekében való munkálkodása a szülők elismerését, köszönetét is kiváltotta. Szavára anyukák, apukák mennek segíteni az oviba. Így szülői összefogással sikerült a szobák felszerelése, valamint egy só szoba kialakítása is. A jó kapcsolat erősítésére gyakran szerveznek családi napokat, illetve olyan rendezvényeket, ahol a családokat is szívesen látják.

  Évike mesterpedagógus, szakmai tudását folyamatosan gyarapítja, kreativitását az óvoda javára fordítja. Mindig tele van ötletekkel, melyeket szívesen megoszt kollégáival is. De nem csak saját óvodája szépítésén, korszerűsítésén munkálkodik, hanem Gyöngyös város 9 tagóvodája óvodapedagógusainak is segítségére van. Az országos Bozsik program online adminisztrációját kezeli, valamint a tanfelügyelet, a minősítés előtt álló kollégák adminisztrációs munkáját segíti az internetes felületen, szakértőként is tevékenykedik.

  Gyermekek, szülők, kollégák egyaránt szeretik, tisztelik.

  Több évtizedes, magas színvonalon végzett munkáját a gyermekek iránti szeretet, a tanítás, a nevelés, az egészséges, boldog gyermekkor megteremtésére való törekvés hatja át.

  Szabó Viola

  Szabó Viola középfokú tanulmányait a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozat hegedű szakán végezte 1974-ben, jeles minősítéssel.

  A Pátzay János Zeneiskola hegedűtanáraként 1990 óta tanítja a gyöngyösi zenekedvelő diákokat. 1994-től pedig az Eszterházy Károly Főiskola, majd Egyetem, népzeneoktatójaként is tevékenykedik.

  Az elmúlt évtizedekben a zenetanításon túl változatos művészeti tevékenységével tűnt ki. A Délibáb Népzenei együttes tagjaként filharmóniai és egyéb koncertek, táncházak, népzenei táborok szervezésével, külföldi vendégszereplésekkel (Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában), lemez és rádiófelvételekkel.

  Önálló előadóként pedig irodalmi műsorok, színházi előadások zenei szerkesztését végezte. Tudását és készségeit rendszeres továbbképzésekkel bővítette, hogy a tanításban és művészeti tevékenységben naprakész lehessen.

  Több mint 30 éves zenepedagógusi pályája során tanítványai számos nívós versenyen vettek részt, országos helyezéseket is szerezve.

  Szabó Viola tanárnő részt vett a Pátzay János Zeneiskola Sokrates-Comenius – 1 programjában, amelynek során a program befejezéséig a német nyelvű kapcsolattartásért volt felelős. Fontos szerepe volt a losonci, zeltwegi és gyöngyösi zeneiskolák közötti találkozók megszervezésében.

  1990 óta a Pro Civitate díjas Musica Mansueta kamarazenekar tagja. A zenekarral többek között részese volt testvérvárosi fellépéseknek Olaszországban, Dániában, német nyelvterületeken a zenekar tolmácsaként is. Rendszeres fellépője a városi rendezvényeknek egyénileg és zenekarral is. Tanítványai fellépésein nemcsak felkészítő tanárként működik közre, de kísérőként is.

  A Pátzay János Zeneiskola Tücsök Zenekarának vezetőjeként évről-évre megszervezi a zeneiskolai nyári tábort, melynek népszerűsége nem csökken a gyerekek körében.

  Egyéni tanítványi és a Tücsök Zenekar tagjai a zeneiskolai órákat nem kötelezettségként, hanem örömzenélésként élik meg. Kiválóan ért a gyerekek nyelvén, megtalálja mindegyikhez a kulcsot, amin keresztül meg tudja fogni és meg tudja szerettetni velük a zenélést.

  Szabó Viola mint zenetanár és művész, túl az iskolarendszerű zenepedagógusi munkáján, a város klasszikus zenei életében is jelen van. Felkészültsége és zene iránti szeretete tanítványainak szemléletformálásában is nagy szerepet tölt be.

  Dr. Marselek Sándor

  Dr. Marselek Sándor 1972-ben szerzett diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Két évvel később Gyöngyösre költözött, majd az akkor a Gödöllői Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karaként működő gyöngyösi főiskolán, mint tanársegéd helyezkedett el. Az intézményben töltött 42 éve alatt végigjárta a ranglétrát. Tanársegédként kezdte pályáját, majd 1989-től adjunktusként, 1995-től főiskolai, 2003-tól egyetemi docensként, végül egyetemi tanáraként oktatta a hallgatókat. 2007-ben a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanárának nevezték ki, 2008-ban habilitált. Számos vezetői beosztást töltött be az intézményben.

  Emellett sok száz magyar és angol nyelvű publikáció, könyv megírása, és szakmai előadás megtartása fűződik a nevéhez. Írt felsőoktatási jegyzeteket, de az agrártudományokban kevésbé jártas embereknek szóló, könnyen érthető könyveket is. 17 olyan tananyagot állított össze, melyeket több magyarországi felsőoktatási intézmény is használ a mai napig. Rendszerint 2-3 publikációját ismerteti a Nemzetközi Tudományos Konferencián is. Közreműködött 4 nívódíjas könyv elkészítésében is. Szakterülete az agrárökonómia, de emellett foglalkozik növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, kertészettel, valamint az élelmiszeriparral is.

  Dr. Marselek Sándor több évtizedes magas színvonalú tanári és tudományos munkássága mellett aktívan részt vesz az intézmény közéletében is.

  Kitüntetések és kitüntető címek birtokosa:

  - Nyitrai Egyetem ezüst medál

  - Károly Róbert Aranyérem

  - a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kiváló Dolgozója

  - 2000-ben, 2002-ben és 2006-ban Kiadói Nívódíj

  - 2001 és 2004 között Széchenyi István ösztöndíjas

  - 2009-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszterétől Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

  - 2013-ban „Professor Emeritus” címmel is kitüntették

  - több alkalommal is igazgatói dicséretben részesült.


  Közösségi funkciók