3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Adóbefizetési határidő: szeptember 15.

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.09.10. csütörtök
 
Utoljára módosítva: 2020-09-10 08:16
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A 2020. II. félévi helyi adók, valamint a gépjárműadó 2020. szeptember 15-ig fizethető be adópótlékmentesen!

   

  Tisztelt Adózó!

  Ezúton hívom fel szíves figyelmét, hogy a 2020. II. félévi helyi adók, valamint a gépjárműadó befizetését

  2020. szeptember 15-ig

  teljesítheti adópótlékmentesen!

  I.

  Tájékoztatom, hogy a számlaegyenlegek az alábbi módon kerültek kézbesítésre:

  - a gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek esetében a szervezet cégkapujára történő megküldésével;

  - az egyéni vállalkozók elektronikusan az ügyfélkapus tárhelyükre;

  - a természetes magánszemélyek levél formájában, a Magyar Posta általi - már augusztus 20-ig megtörtént - kézbesítésével.

  A hatályos jogszabályok alapján a gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó és az önkormányzat egymás közötti kapcsolattartása 2018. január 1-jétől kizárólagosan elektronikusan történhet, ezért az önkormányzati adóhatóságunk 2020. szeptember 1-én megküldte az adószámla kivonatot (korábbi elnevezése: számlaegyenleg-értesítő) a gazdálkodó szervezet cégkapujára, az egyéni vállalkozó esetében pedig annak ügyfélkapujára. Kérjük, hogy a gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók folyamatosan figyeljék a cégkapus, ügyfélkapus tárhelyüket, mivel adóhatóságunkra is vonatkozik az elektronikus kapcsolattartás, s a törvényi szabályozásnak megfelelve minden eljárási ügyben keletkezett döntést, egyéb levelezést az adózók tárhelyére küldünk meg!

  A cégkapuval, ügyfélkapuval rendelkező adózók az adószámla egyenlegüket KAÜ azonosítást követően bármikor megtekinthetik az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) „Egyenleg lekérdezés” menüjéből. Az OHP az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, melynek közvetlen elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap. Az OHP elérhető Gyöngyös Város Önkormányzatának honlapjáról (www.gyongyos.hu) az „Önkormányzati elektronikus ügyintézés” link megnyitásával is. (Amennyiben még nem rendelkezik cégkapuval, illetve egyéni vállalkozó KÜNY tárhellyel, úgy felhívjuk szíves figyelmüket ezen kötelezettségük teljesítésére!)

  A magánszeméllyel továbbra is papíralapon történik a kapcsolattartás (kivéve, ha a magánszemély az elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett). Ennek megfelelően az adószámla kivonatot postai úton a Magyar Posta dolgozói kézbesítették 2020. augusztus 20-ig.

  II.

  A 2019. évi helyi iparűzési adóbevallás, valamint az elszámolt adó, illetve a 2020. II. félévi iparűzési adóelőleg megfizetésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozókat!

  A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) a helyi iparűzési adóra vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg, az alábbiak szerint:

  a) Éves és soron kívüli helyi iparűzési adó bevallás-benyújtás

  A Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése lehetővé teszi az iparűzési adó alanya számára, hogy ha az éves és a soron kívüli helyi iparűzési adóbevallási kötelezettsége a Korm. rendelet hatályba lépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékes, akkor a bevallását, illetve az ezzel egyidejű adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

  (1) Az adóbevallás-benyújtási kötelezettségre és az azzal együtt teljesítendő adó (bevallással elszámolandó adó) megfizetésére vonatkozó 2020. szeptember 30-ai határnap irányadó valamennyi olyan adóalany esetén, amelynek/akinek 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között lenne esedékes az éves vagy soron kívüli adóbevallás benyújtása.

  (2) A Korm. rendeletnek megfelel az is, ha az adózó az adóbevallását a bevallás-benyújtásra előírt határnapot 2020. április 22.-ét követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtja be, akkor adóját ne az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (naptári évvel egyező üzleti éves vállalkozó esetén 2020. május 31-ig) fizethesse meg pótlékmentesen, hanem legkésőbb 2020. szeptember 30-án.

  (3) A naptári évtől eltérő üzleti éves adózók esetében természetesen csak akkor módosul a bevallási (és adófizetési) határidő az adott adózóra az általános szabályok szerint irányadó határnapról 2020. szeptember 30-ára, ha az éves vagy soron kívüli adóbevallási és adófizetési kötelezettségük 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esik.

  b) Iparűzési adóelőleg-bevallás, adóelőleg-fizetés, adóelőleg-kiegészítés

  A Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése alapján, amennyiben az adózó az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor (azaz a naptári évvel azonos üzleti éves adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Ez a naptári évvel azonos üzleti éves adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell, hogy megegyezzen.

  Mindez azt jelenti:

  (1) Ha a vállalkozó a 2019. évről szóló iparűzési adóbevallását és adóelőleg-bevallását 2020. szeptember 16. és 2020. szeptember 30. napja között nyújtja be, akkor a 2020. szeptember 15-én fizetendő adóelőlegként a 2020. március 15-i adóelőleg-részlet összegével megegyező adóelőleget kell megfizetnie.

  (2) A 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallásának 2020. szeptember 15-ét követően való benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (esetében már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallania (a bevallásban feltüntetnie).

  (3) A Korm. rendeletből az is következik, hogy ha a naptári évvel egyező adóéves vállalkozó 2020. szeptember 15-ig benyújtja a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallását), akkor neki a törvényi (azaz a Htv-beli) és nem a Korm. rendeleti szabályok szerint kell megállapítani és bevallani az adóelőleg összegét.

  (4) A fentiek természetesen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozókra is, ha a 2020-ban induló előleg-fizetési időszakuk első előleg-fizetési esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

  Az adószámla kivonat 2020.08.06-i állapot szerint készült, így a 2020. szeptember 15-i iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség csak azon adózók adószámla kivonatán szerepel, akik 2020.08.05-ig benyújtották a 2019. adóévről szóló iparűzési adóbevallásukat.

  Azon adózók, akik 2020.08.06. - 2020.09.30 között nyújtották/nyújtják be az adóbevallásukat az önkormányzati adóhatósághoz, a fenti Korm. rendelet alapján kell eljárniuk mind az adóbevallás benyújtása, az elszámolási különbözet megfizetése, mind a 2020. szeptember 15-i adóelőleg megfizetése tekintetében!

  III.

  Felhívom a figyelmét, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a fizetési kötelezettségét köteles

  - a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is) a belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,

  - pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó (magánszemély) a belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással teljesíteni.

  Az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó befizetések teljesítésére adónemenként külön számlát vezet, ezért kérjük, hogy a befizetni kívánt adónemet a megfelelő számlaszámú csekken szíveskedjen teljesíteni, illetve számlaszámra utalni!

  Gyöngyös Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete a Raiffeisen Bank Zrt., az adószámlák számlaszámai a következők:

  1. Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 12001008-01519125-00900001
  2. Építményadó beszedési számla: 12001008-01519125-01000001
  3. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla: 12001008-01519125-01100008
  4. Iparűzési adó beszedési számla: 12001008-01519125-01200005
  5. Jövedelemadó beszedési számla: 12001008-01519125-01300002
  6. Gépjárműadó elszámolási számla: 12001008-01519125-01400009
  7. Pótlék beszedési számla: 12001008-01519125-01500006
  8. Bírság beszedési számla: 12001008-01519125-01600003
  9. Idegen bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01700000
  10. Egyéb bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01800007
  11. Talajterhelési díj elszámolási számla: 12001008-01519125-01900004
  12. Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla: 12001008-01519125-02000004
  13. Helyi jövedéki adó beszedési számla: 12001008-01519125-02100001
  14. Előrehozott helyi adó beszedési számla: 12001008-01519125-04300001

  Amennyiben valamely adónemben a magánszemély hátralékkal rendelkezik, akkor két csekket kapott, melyeken az értesítés kézhezvételekor fizetendő hátralékát, illetve a szeptember 15-ig pótlékmentesen fizetendő II. félévi adóját rendezheti.

  Tájékoztatom továbbá, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. Az adószámlán fennálló adóhátralék esetében adóhatóságunk végrehajtási eljárást foganatosít.

  Az adózással, a befizetés rendjével, a befizetendő összeggel kapcsolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban ügyintézés az ügyfélfogadási napokon történik: hétfőn és szerdán 730-1600 óráig, pénteken 730-1330 óráig (kedd és csütörtöki napokon nincs ügyfélfogadás).

  ÜGYFÉLKÖR Adózó vezetéknevének kezdőbetűje szerinti felosztás ÜGYINTÉZŐ TELEFONSZÁM
  Magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparűzési adó

  A - B, valamint a számmal kezdődő adózói nevek

  Dobócziné Pászti Gizella (B épület 7. szoba)

  37/769-115

  C - DT

  Fricz Andrea (B épület 7-8. szoba)

  37/769-113

  DU - HÁ

  Nagy Judit (B épület 7. szoba)

  37/769-120

  HB - Ki

  Fisterné Ördög Ildikó (B épület 8. szoba)

  37/769-116

  KJ -MH

  Bozsik Eszter (B épület 8. szoba)

  37/769-108

  Mi -P

  Gálné Kiss Beatrix (B épület 6. szoba)

  37/769-119

  Q - Sz

  Bodó Edit (B épület 7-8. szoba)

  37/769-121

  T - Zs

  Imre Éva (B ép. 6.szoba)

  37/769-118

  Helyi adótartozások behajtása

  Frikk Henriett (B épület 9. szoba)

  37/769-114

  Gépjárműadó, idegenfogrgalmi adó, egyéb és idegen helyről kimutatott köztartozások behajtása

  Joóné Wachtler Zsuzsa (B épület 9. szoba)

  37/769-117

  Könyvelés

  Vernyik Tamásné (B épület 5. szoba)

  37/769-111

  Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk!

  Gyöngyös, 2020. szeptember 07.

  Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoport


  Közösségi funkciók