3 °C

 
 
14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. április 16-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

Bővebben


Állapotjelentés Heves megye gazdaságáról - készül a koncepció

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.12.17. hétfő
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Az elnökségi választások óta második testületi ülését tartotta a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége.

   

  A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara testületi ülésén többek között gazdaság– és kereskedelemfejlesztésről, szakképzésről, nagyvállalati együttműködésekről tárgyaltak, valamint meghatározták a jövő évvel kapcsolatos feladatokat.

  A Heves Megyei Önkormányzat irányításával már készül Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, mely elsősorban fejlesztési irányokat határoz meg a 2014-2020-as programidőszakra, és már hosszabb távú kitekintést is tartalmaz.

  A 218/2009-es kormányrendelet értelmében az Önkormányzat egy Szakmai Tanácsadó Kerekasztal összehívását kezdeményezte, melyben fontos szerepet kapott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tekintettel arra, hogy Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által meghatározott irányok szerint a fent említett időszak pályázati forrásainak több mint 60 százaléka gazdaságfejlesztésre, azon belül is vállalkozásfejlesztésre kell, hogy irányuljon -közölte a HKIK.

  Az Önkormányzat az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola konzorciumát bízta meg a koncepció elkészítésével, ebbe a munkába kapcsolódik be aktívan a HKIK Kósa László általános alelnök közreműködésével.

  A 2012 szeptemberében indult munka során eddig elkészültek a koncepció helyzetértékelést tartalmazó fejezetei, melyek a korábbi fejlesztési dokumentumok feldolgozására, hatályos fejlesztési tervek elemzésére, statisztikai mutatók analízisére épülve mutatják be a megye jelen társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetét.

  A további munka egészen 2013 áprilisáig tart, ekkorra kell elkészülnie Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójának, lezárva a társadalmi egyeztetéseket, szakmai vitákat az Önkormányzat által elfogadott, a szakminisztériumok által jóváhagyott formában.

  A Területfejlesztési Koncepció készítésébe a HKIK aktív szerepet kíván betölteni a kezdeti folyamatok elindulása óta, ezért immár hagyományteremtő jelleggel elkészítette Heves Megye Gazdasági Helyzetképe 2012. című szakmai elemző munkáját, melyet teljes tartalmában ismertetett a területfejlesztésben érintett intézményekkel.

  Gazdasági összefoglaló célja, hogy az agrárszektor kivételével egy széles látókörű területi és ágazati alapokon nyugvó állapotértékelést adjon a megye gazdaságáról, ugyanakkor elmozdulásokra, fejlesztési irányokra is javaslatot tegyen a koncepcióalkotók, döntéshozók felé az alábbiak szerint.

  A megye főbb jellemzői:
  Lakosság száma: 305 ezer fő
  Adószámmal rendelkező gazdálkodók száma: 51.000
  Több típusú polarizáció érzékelhető
  - kevés ipari nagyvállalkozás alkotja a gazdaság meghatározó részét, különösen meghatározó a jelentőségük az üzleti forgalom, adózás, ún. hozzáadott érték, export tekintetében
  - rendkívül nagyszámú mikro vállalkozás (elsősorban) a kereskedelem, szolgáltatás, mezőgazdaság területén, azok viszont a foglalkoztatás meghatározó részét képviselik
  - kevés középvállalkozás
  - 3 város (Eger, Gyöngyös, Hatvan) és agglomerációja illetve ezek ipari parkjai adják a gazdaság közel 80%-át, észak és dél hevesi térségek leszakadása folytatódik
  - hiány van a kvalifikált munkaerőből, ugyanakkor továbbra is magas az alulképzettek száma
  - A megye mutatói az országos számok 2-3%-át reprezentálják
  - A gazdasági mutatók többsége az országos átlag alatti kivéve a korszerű technológiákkal rendelkező, exportra termelő néhány nagyvállalat teljes teljesítményét
  - A megye lakossága öregszik, folytatódik a demográfiai apály, erősödik az elvándorlási hullám, ezek foglalkoztatási problémákat fognak okozni
  - A válság kezdete (2008) utáni évek alacsony beruházási aktivitást mutatnak. Nem valósult meg a termelő eszközök pótlása, a források felélése a jövő versenyképességét veszélyeztetik.
  - A pénzügyi bankrendszer hitel kínálatának szűkítése rontja a gazdaság pozíciót, (folytatódik a bankrendszer forrásainak külföldre történő kiáramlása)
  - Továbbra is jelen van a körbetartozás, a követelések/tartozások elemzése azt mutatja, hogy „kicsik” finanszírozzák a „nagyokat”
  - Valós és jelentős foglalkoztatás bővítést a versenyszférától lehet várni, ez részben befektetés ösztönzéssel (állami, helyi) valósulhat meg, illetve a vállalkozói szellem javítása okozhat megoldást (az oktatási rendszerben – különösen felsőfokon – javítani kell a vállalkozói ismereteket és a felsőoktatást közelebb kell hozni a vállalkozásokhoz). A természeti erőforrások helyi kihasználása, környezetipar lehet a foglalkoztatás bővítés egyik lehetséges megoldása.
  - Az állami jellegű közfoglalkoztatás akkor lehet tartós megoldás, ha üzleti jelleggel működik, közelebb kerül a vállalkozásokhoz

  A HKIK teljes mértékben kapcsolódva a Heves Megyei Önkormányzat által kidolgozott partnerségi terv koncepciójához 2012. november 29-én Gazdaságfejlesztési nap címmel egy konzultációt kezdeményezett a területfejlesztési koncepció kialakításában érintett szervezetek részvételével. A kezdeményezés célja, hogy a fent bemutatott kiadványban megfogalmazott fejlesztési irányok a gazdaság számára fontos jövőbeni célkitűzések kiemelt figyelmet kapjanak a koncepcióalkotók körében.

  A kamara, a tagvállalkozásokkal a hátterében megítélése szerint a legfontosabb beavatkozási területek :

   a munkaerő-piaci igényekhez igazodó iskolarendszer, ezen belül a beiskolázási keretszámok vállalkozói, munkaadó szempontok szerinti befolyásolása. Növekedni kell a felnőttképzés jelentőségének.
   az elvándorlás csökkentés, imázs javító programokkal, lakástámogatási, ösztöndíj programokkal
   a nagy létszámú alulképzett réteg képzésbe történő bevonása, minimum az első szakma megszerzéséig (termelő munkahelyek betöltésének, üzleti célú közfoglalkoztatás érdekében)
   szellemi centrumok fejlesztése, együttműködésekkel, kutató helyek erősítése, újak létrehozása, ha kell állami támogatással, a felsőoktatás és a gazdaság szorosabb kapcsolatára van szükség
   üzleti alapon működő kistérségi termeltető és foglalkoztató szervezetek ösztönzése, a helyi természeti erőforrások hasznosítása érdekében
   a meglévő – döntően nemzetközi piacon is versenyképes – vállalkozások üzleti érdekeit szolgáló fejlesztések, beszállítói kapcsolatok erősítése
   a gazdaságban jogi és pénzügyi eszközökkel rendelkező intézmények, szervezetek működésének összehangolása, városfejlesztésben nagyobb prioritást adni a nagyvállalati szféra igényeinek
   gazdaság fejlesztését elősegítő infrastruktúrafejlesztés, bővítés (úthálózat, vasút, informatika, internet)

  Heves Megye Gazdasági Helyzetképe 2012 HKIK kiadvány letölthető a www.hkik.hu honlapról.


  Közösségi funkciók